HOT LINE

Tel: +421 37 787 62 93
Fax: +421 37 787 62 93
Mobil: +421 905 405 505

Potrebujete poradi?? Kontaktujte ns...

Chyba
  • XML Parsing Error at 1:109. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:94. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:128. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:81. Error 9: Invalid character

?o je vlastne eurookno?

Zkladnm materilom je dreven eurohranol zlepen z troch alebo tyroch lamiel z bezchybnho radilneho reziva, ?o je zrukou tvarustlosti a kvalitnej povrchovej pravy vyrbanch okien a dver.

Ak skl sa pouvaj pri vrobe eurookien?

Nae dreven eurookn sa zasklievaj izola?nmi dvoj a trojsklami od najlepieho Slovenskho vrobcu NITRASKLO a.s.. Pomocou tchto skiel sa zabezpe? vysok spora pri vykurovan objektov

Ak kovanie sa pouva na eurookn?

tandardom je celoobvodov kovanie zn. MACO, ktor umo?uje ovldanie pomocou jednej k?u?ky: otvra?, sklpa?, mikrovetranie (okno je odtesnen a tm je umonen stla vmena vzduchu v miestnosti).

Ako sa zabezpe?uje dostato?n tesnos? eurookien?

Do eurookien s osaden 3 zapusten tesnenia zn. DEVENTER, ktor zabezpe?uj dokonal krov neprievzdunos? (2 ks s vidite?n na okennom krdle, 1 ks je pod zasklievacou litou).

Ak technolgia sa pouva pri vrobe eurookien?

Vroba eurookien prebieha na okennom centre WINDOR 20 (po?ta?om riaden stroj), ?m sa zabezpe? vysok pevnos? ?apov a dokonal opracovanie povrchu materilu.

Ako sa vykonva mont okien?

K monti naich vrobkov pristupujeme s mimoriadnou dlednos?ou, lebo len vhodne namontovan eurookn mu plni? svoje funkcie, preto to mu vykonva? len riadne vykolen pracovnci.

?o vyjadruje energetick ttok?

Profesijn zdruenie SLOVENERGOokno s garanciou objektvneho hodnotenia kolektvom odbornkov Stavebnej fakulty STU v Bratislave navrhol systm hodnotenia okien na uspokojenie poiadavky monosti jednoduchho porovnania okien a dver.

Ak s energeticky sporn okn?

Medzi energeticky sporn okn a dvere patria tie vrobky, ktor sp??aj aj najprsnejie poiadavky stavebnkov a investorov na zniovanie tepelnch strt cez vplne otvorov.

Ako sa oetruj dreven eurookn?

K elimincii poveternostnch vplyvov (UV iarenie, striedanie teplt a vlhkosti a pod.) sa pouva oetrovacia politra TOP FINISCH. Je to biela tekutina, ktor sa z vonkajej strany handri?kou nana na o?isten okn. Odpor?ame to vykona? 2x do roka (jar, jese?). Oetrovanm sa zachov krsny vzh?ad okien a zvi sa ich ivotnos?.

Pre?o dreven eurookn?

Drevo je stle in.

Sksenosti overen generciami potvrdzuj, e drevu sa oplat dverova?. Drevo m pre ?loveka vnimo?n vlastnosti.

Ako si vybra? dodvate?a?

Vyberte si firmu pre tie sprvne Eurookn:

Fotogalria


vchodov dvere-6
vchodov dvere-6
vchodov dvere-7
vchodov dvere-7
Dreven interirov dvere sklo
Dreven interirov dvere...
vyroba eurookien-9
vyroba eurookien-9

Interierove dvere


Interirov dvere pln laminovan
Interirov dvere pln la...
Interirov dvere dhovan
Interirov dvere dhovan...
Interirov dvere s intarziou
Interirov dvere s int...
Modern interirov dvere
Modern interirov dvere...

Produkty

Katalg produktov

?alie sluby

?len zdruenia

Sme ?lenom zdruenia SLOVENERGO-okno, ktor presadzuje hlavne energeticky sporn okn a dvere.
Eurookna SlovEnergookno

Drevohlinkov okn

Drevohlinkov okn

Vyberte si nov drevohlinkov okn vybra? zo 6-tich typov drevohlinkovch okien, ktor ur?ite uspokoja aj najnro?nejieho pouva?e?a. Drevohlinkov okno DUOMAX RETRO, mete poui? na vetky historick a historicky laden objekty. Na modern budovy a domy s vhodn typy drevohlinkovch okien ako naprklad okno DUOMAX LINEAR, ktorho priame lnie a atraktvny jedno lniov vzh?ad zodpoved najnovm trendom a drevohlinkov okno DUOMAX QUADRAT sa tie idelne sa hod ku vetkm modernm objektom.

Eurookn TT kontakty

DREVAR
Doln Obdokovce 603
951 02 okres Nitra

Tel: +421 37 787 62 93
Fax: +421 37 787 62 93
Mobil: +421 905 405 505

kontakt na eurookn...

Zaujmav linky

Okrem Nitry njdete eurookna, dvere a ostatn produkty firmy DREVAR v Zpadoslovenskom regine.

Eurookn TT njdete aj na..

YouTube Facebook

Ako sa h?adaj eurookn?

eurookna eurookn Trnava eurookno dreven okn eurookien www eurookn dreven eurookn TT drevene eurookna drevohlinkov okn DUOMAX eurookna sk eurookna cena drevene okno dreven okno vyroba eurookien eurookn cennk dreven okna drevene euro okna drevohlinkov okn